Θωμάς Μπέγκας
Θωμάς Μπέγκας

Χαιρετισμός Προέδρου

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας που από το 2010 έχει ενταχτεί στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος Ιωαννιτών σε μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, απέναντι στην οποία οι σύγχρονες κοινωνίες πρέπει καθημερινά να αποδεικνύουν το σεβασμό και τη διάθεσή τους για προσφορά.

Στη σύγχρονη εποχή άλλωστε, η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική και δημιουργική περίοδος στη ζωή των ανθρώπων.

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν αφενός μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την υποστήριξη και ενθάρρυνση της κοινωνίας, αφετέρου συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνική ανάπτυξη καθώς διαθέτουν γνώση και εμπειρία χρήσιμη στις νεότερες γενιές, παράγουν εθελοντικό έργο, βοηθούν τα παιδιά και εγγόνια τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών προβλέπει για τους ηλικιωμένους δομές και δράσεις φροντίδας, υποστήριξης, υγείας, ενίσχυσης της αυτονομίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.

Μια απ’ αυτές είναι ο Ζωγραφείος Οίκος Ευγηρίας ο οποίος προσφέρει ένα σημαντικό πλέγμα ποιοτικών υπηρεσιών.

Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο κοινωνικό του έργο.

Χαιρετισμός Αντιπροέδρου

‘Ο γέρων νέος εγένετο, ο δε νέος άδηλον ει εις γήρας αφίξεται.’

Δημόκριτος

Διαχρονικός κι επίκαιρος ο Έλληνας φιλόσοφος, μας υπενθυμίζει για  τη φροντίδα και το σεβασμό που οφείλουμε σε εκείνους που ανέθρεψαν εμάς και τους γονείς μας.

Στο Δήμο Ιωαννιτών υπάρχει μία ευαίσθητη ομάδα ανάμεσα στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας, οι ηλικιωμένοι, που εξαιτίας των ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών και του σύγχρονου τρόπου ζωής, τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους, αυξάνοντας συνεχώς τις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές και υλικές τους ανάγκες.

Αυτές οι μεταβολές, καθώς και η ιδιαιτερότητα των προβλημάτων των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας έχουν παρακινήσει όλους εμάς στο Ζωγραφείο Οίκο Ευγηρίας, έτσι ώστε να τους προφέρουμε τη μέγιστη δυνατή φροντίδα μέσω μίας σειράς δράσεων.

Ντίνα Μπακόλα
Ντίνα Μπακόλα
IMG_7455

Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ‘Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας’ του Δήμου Ιωαννιτών λειτούργησε το 2010 προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τομέα της τρίτης ηλικίας, βασιζόμενο στην αγάπη των ιδρυτών και του προσωπικού του, για τους ηλικιωμένους. Σήμερα λειτουργεί βάση προγραμματικής σύμβασης με το ‘Γηροκομείο Ζωσιμάδων’ Ιωαννίνων το οποίο έχει την ευθύνη φροντίδας των φιλοξενούμενων.

Σκοπός

Σκοπός του οργανισμού φροντίδας είναι η περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων, αυτοεξυπηρετούμενων και μη και των δύο φύλων, που έχουν ανάγκη προστασίας και ιδρυματικής περίθαλψης και έχουν ηλικία άνω των 60 ετών. Στον οίκο ευγηρίας εισάγονται προέχοντος και κυρίως άποροι.

Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις , ο οίκος ευγηρίας μπορεί να περιθάλψει και άτομα με ειδικές ανάγκες κάτω των 60 ετών.

Παρέχει στα άτομα που περιθάλπει στέγη, διατροφή, ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και ψυχαγωγία.

Παράλληλα φροντίζει για την εισαγωγή όσων έχουν ανάγκη σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

IMG_7435