ΔΗΜΑΡΧΟΣ-2023

Χαιρετισμός Προέδρου

Φροντίζοντας αυτούς που μας φρόντισαν…

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας, ο οποίος σε ένα ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα σε αυτούς που μας μεγάλωσαν και μας φρόντισαν.

Έχουμε βαθύτατη υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, όχι μόνο για την προσφορά τους, αλλά και για λόγους ευαισθησίας, απέναντι σε μια ομάδα πολιτών που καθίστανται εκ των πραγμάτων όλο και πιο αδύναμοι. Έχουμε λοιπόν όλοι την υποχρέωση να φροντίζουμε για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Αυτός είναι και ο στόχος του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας. Το εξειδικευμένο προσωπικό του παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με ευαισθησία και σεβασμό προς τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας.

Παράλληλα, στοχεύει στην προσέλκυση δράσεων και πρωτοβουλιών έτσι ώστε να επηρεάζεται θετικά η ψυχολογία των ηλικιωμένων ατόμων που πολλές φορές νιώθουν κοινωνικά αποκομμένοι.

Χαιρετισμός Αντιπροέδρου

‘Ο γέρων νέος εγένετο, ο δε νέος άδηλον ει εις γήρας αφίξεται.’

Δημόκριτος

Διαχρονικός κι επίκαιρος ο Έλληνας φιλόσοφος, μας υπενθυμίζει για  τη φροντίδα και το σεβασμό που οφείλουμε σε εκείνους που ανέθρεψαν εμάς και τους γονείς μας.

Στο Δήμο Ιωαννιτών υπάρχει μία ευαίσθητη ομάδα ανάμεσα στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας, οι ηλικιωμένοι, που εξαιτίας των ραγδαίων κοινωνικών αλλαγών και του σύγχρονου τρόπου ζωής, τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους, αυξάνοντας συνεχώς τις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές και υλικές τους ανάγκες.

Αυτές οι μεταβολές, καθώς και η ιδιαιτερότητα των προβλημάτων των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας έχουν παρακινήσει όλους εμάς στο Ζωγραφείο Οίκο Ευγηρίας, έτσι ώστε να τους προφέρουμε τη μέγιστη δυνατή φροντίδα μέσω μίας σειράς δράσεων.

Ντίνα Μπακόλα
Ντίνα Μπακόλα
IMG_7455

Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ‘Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας’ του Δήμου Ιωαννιτών λειτούργησε το 2010 προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τομέα της τρίτης ηλικίας, βασιζόμενο στην αγάπη των ιδρυτών και του προσωπικού του, για τους ηλικιωμένους. Σήμερα λειτουργεί βάση προγραμματικής σύμβασης με το ‘Γηροκομείο Ζωσιμάδων’ Ιωαννίνων το οποίο έχει την ευθύνη φροντίδας των φιλοξενούμενων.

Σκοπός

Σκοπός του οργανισμού φροντίδας είναι η περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων, αυτοεξυπηρετούμενων και μη και των δύο φύλων, που έχουν ανάγκη προστασίας και ιδρυματικής περίθαλψης και έχουν ηλικία άνω των 60 ετών. Στον οίκο ευγηρίας εισάγονται προέχοντος και κυρίως άποροι.

Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις , ο οίκος ευγηρίας μπορεί να περιθάλψει και άτομα με ειδικές ανάγκες κάτω των 60 ετών.

Παρέχει στα άτομα που περιθάλπει στέγη, διατροφή, ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και ψυχαγωγία.

Παράλληλα φροντίζει για την εισαγωγή όσων έχουν ανάγκη σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

IMG_7435