Βάση της προγραμματικής σύμβασης το ΄ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ’ Ιωαννίνων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου ‘Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας’ Δήμου Ιωαννιτών

 • Ιατρική παρακολούθηση από Παθολόγο
 • Ιατρική παρακολούθηση από Ψυχίατρο.
 • 24ωρη νοσηλευτική επίβλεψη από πιστοποιημένο προσωπικό που παρακολουθεί και χορηγεί στον φιλοξενούμενο την φαρμακευτική αγωγή του.
 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Συνεργασία με Φυσιοθεραπευτή
 • Διατροφή
 • Οργανωμένο Φαρμακείο
 • Επίσκεψη κουρέα/κομμώτριας
 • Συντήρηση κτιρίου και διατήρηση αυτού κατάλληλο για χρήση
 • Σύγχρονα συστήματα ασφάλειας
 • Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας
 • Διοργάνωση διάφορων πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό την ψυχαγωγία των ηλικιωμένων
 • Γυμναστήριο